+44 (0)207 549 4040 Speak to a consultant now

Apply for this job

Attach a resume file. Accepted file types are DOC, DOCX, PDF, HTML, and TXT.

We are uploading your application. It may take a few moments to read your resume. Please wait!

Ref: #49745

løsningsarkitekt/utvikler

løsningsarkitekt/utvikler

 

Next Ventures utfører for tiden et søk etter en digital arkitekt som skal designe en løsningsarkitektur for digitale innbyggertjenester mellom innbyggere og spesialisthelsetjenester.

Arkitekten skal utarbeide løsningsarkitektur, løsningsdesign, interaksjonsarkitektur, brukerhistorier og annen dokumentasjon som skal danne grunnlag for fleksibel systemutvikling. Konsulenten skal jobbe med utviklere og testere i utviklingsteamene. I tillegg til å jobbe som arkitekt er det ønskelig at personen også har god kompetanse og interesse for utvikling slik at rådgiveren ved behov kan bidra med utviklingsoppgaver

 

 

 

Noen av arbeidsoppgavene kan være planlegging, utredning av konsepter, estimering, bistand til ROS-analyse, sikring av sensitive data, utarbeidelse av løsningsarkitektur og utvikling av løsninger.

 

Nødvendig kompetanse:

Vi ønsker en arkitekt/utvikler med relevant utdannelse på høyskole-/universitetsnivå med:

• Erfaring fra utforming av løsningsarkitektur og løsningsdesign

• Erfaring med arkitektur arbeid for virksomhetskritiske løsninger med stor kompleksitet og høye krav til sikkerhet

• Minst 5 års erfaring med systemsutvikling/programmering på .NET-plattformen

• Erfaring med tjenesteorientert arkitektur, integrasjonsarkitektur

• Erfaring med REST, FHIR og web services

• Gode kommunikasjonsevner og erfaring med teknisk og funksjonell dokumentasjon

• Erfaring fra utvikling på Microsoft-plattformen og med Visual Studio

• Erfaring med utvikling av komplekse løsninger

• God teknologi forståelse og evne til analytisk tilnærming

• Erfaring med valg og vurdering av teknologi og programvare produkter

• God skriftlige og muntlig fremstillingsevne på norsk

 

Ønsket kompetanse:

• Erfaring med Team Foundation Server

• Sertifisering på relevante områder som for eksempel TOGAF

• Erfaring med arkitekturrammeverk

• God kjennskap til skyløsninger

• Erfaring med bruk av digitale verktøy for modellering av informasjons- og løsningsarkitektur

• Erfaring fra helsesektoren og/eller offentlig sektor

• Erfaring med smidig metodikk ( Scrum )

• Erfaring med styring og koordinering av tekniske underleverandører/utviklingsleverandører

Apply now